ПАРОДОНТОЛОГИЯ

Пародонтологията е задължителен етап от съвременното стоматологично лечение.