ОРАЛНА ХИРУРГИЯ

Хирургичните манипулации могат да бъдат съвсем рутинни – екстракция на зъб, отстраняване на фрактурирани зъби