ДЕТСКИ КЪТ

Можете да оставите детето си в обособеният детски кът, където нашите асистенти ще се погрижат то да не скучае.