Д-р Вехова

Д-р Вехова завършва Факултет по дентална медицина- София през 2016 г. с пълно отличие “Златен Хипократ”. През същата година започва специализация в Катедра Ортодонтия на МУ-София. През 2015 г. посещава, като част от обменна програма, University of Tennessee Hеаlth Science Center. Член е на Българско Ортодонтско Общество, Аmerican Association of Orthodontics, World Federation of Orthodontics, European Orthodontic Society, Italian Orthodontic Society.   През 2019 г. взима специалност Ортодонтия. Лицензирана е за работа с американската системата Invisalign . Тя е специалистът ортодонт в нашия екип и нейна отговорност са както леченията с  класическите брекети за възрастни и деца, така и с "невидимите брекети".