DIADENT dental implants, teeth whitening and veneers

GENERAL ANESTHESIA

Клиниката има сключен договор със специалист анестезиолог. При тежки хирургични манипулации, изключително страхливи пациенти или деца, които не позволяват извършване на лечение, имаме възможност да приложим обща анестезия.