GENERAL ANESTHESIA

Клиниката има сключен договор със специалист анестезиолог. При тежки хирургични манипулации, изключително страхливи пациенти или деца, които не позволяват извършване на лечение, имаме възможност да приложим обща анестезия.