DIADENT dental implants, teeth whitening and veneers

ORAL SURGERY

Хирургичните манипулации могат да бъдат съвсем рутинни – екстракция на зъб, отстраняване на фрактурирани зъби, разделяне на многокоренови зъби-хемисекция, отстраняване на киста, а така също и по-специализирани – екстракция на зародиши на мъдреци екстракция на непробили мъдреци, специфични пародонтални операции, разкриване на зъби в хода на ортодонското лечение.
Много добри резултати има при съчетаването на хирургичните манипулации с PRP-методът. Във всички случаи целта е да се запази естествения зъб максимално дълго в устата.